Skip to main content

Vergoeding

De vergoedingen voor behandelingen door een huidtherapeut zijn afhankelijk van de soort behandeling en de soort verzekering. Doorgaans dient u aanvullend verzekerd te zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Raadpleeg hiervoor uw polis of informeer bij uw verzekeraar.

Huidtherapeutische en cosmetische behandelingen dient u vooraf per pin of contact te betalen in de praktijk, alvorens de factuur gedeclareerd kan worden bij uw verzekeraar.

Oedeembehandelingen worden door de huidtherapeute elektronisch gedeclareerd bij uw verzekeringsmaatschappij. Indien nodig wordt een machtiging voor behandeling aangevraagd bij de verzekeringsmaatschappij.

Huidzorg Harderwijk voldoet aan alle kwaliteitseisen om voor vergoeding in aanmerking te komen en de therapeuten hebben contracten met nagenoeg alle zorgverzekeringsmaatschappijen.